Flykten över myrmarkerna – fortsättning

Ögonblicket senare hördes ljudet av Thorskoigs bågsträng då den släpptes med ett sjungande ljud. Direkt efteråt nådde ett skrik av smärta dem nedifrån. Oke och Tosse var inte sena att följa jägarens exempel. Ytterligare en av förföljarna föll och doldes under ravinens täta busksnår, hans hals genomborrad av Okes armborstlod. Tosses slungsten missade dock sitt… Continue reading Flykten över myrmarkerna – fortsättning

Flykten över myrmarkerna – introduktion

Medan dagen randades långt bort i öster och solen långsamt hävde sig över horisonten blickade de fyra vandrarna ut över klyftan nedanför dem. I det tilltagande ljuset kunde de se den stora gruppen förföljare arbeta sig igenom den täta undervegetationen. Det lilla sällskapet uppe på klippan var en brokig syn för att vara så fåtaligt.… Continue reading Flykten över myrmarkerna – introduktion